Avgifter, betalningssätt och högkostnadsskydd

Det finns flera olika patientavgifter. För besök och behandlingar på dagtid gäller högkostnadsskydd. All sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år är gratis, med undantag av hälsovård, vissa vacciner och vissa intyg. Vi ser helst att du betalar med betalkort.

Avgift när man ligger inne på vårdavdelning

När man är inlagd på sjukhus betalar man en avgift per dygn, som betalas i efterskott genom att sjukhuset skickar hem en räkning på post. Också för inneliggande vård finns regler om högkostnadsskydd.

Avgift vid besök på mottagningar

Patientavgiften kan betalas kontant, med betalkort eller via faktura. Vi uppskattar betalning med kort framför sedlar, bland annat av säkerhetsskäl för personalen i kassorna.

Avgift när ambulanspersonal utför vårdinsats på plats

En patientavgift tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Avgift tas inte ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift tas inte heller ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, till exempel vid mobil närsjukvård.

Patientavgifter och högkostnadsskydd för sjukvård i Västra Götalandsregionen

Patientfaktura i Västra Götaland

Frågor om avgifter eller fakturor

Har du frågor om sista betaldag eller önskar kvitto för betald faktura, kontakta regionens fakturaservice. 

Öppettider Måndag-fredag, klockan 09.00-12.00

Telefonnummer 010-441 04 00

Du kan också ställa frågor via e-tjänsterna på 1177.se. Du hittar Patientfakturaenheten under Alla övriga tjänster.

Har du frågor som gäller vad du debiterats för, kontakta den avdelning eller mottagning du besökt. 

Kontaktuppgifter till SÄS mottagningar och avdelningar