Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lärande i arbete (LIA)

Varje år tar vi emot medicinska sekreterarstudenter på praktik. Praktiken riktar sig först och främst de studenter som går sin utbildning på Yrkeshögskolan i Borås, men även externa studenter som studerar på andra orter. Praktiken ger kunskap inom bland annat medicinsk dokumentation och vårdadministration.

I utbildningen till medicinsk sekreterare ingår kursen lärande i arbete (LIA). Den innebär praktik på olika verksamheter. Varje år kommer 50-60 studenter, från både yrkeshögskolan i Borås och andra utbildningar, för att ha sin LIA-period på SÄS. I utbildningen ingår tre LIA-perioder under en tvåårig utbildningsperiod. 

För att ta kunna ta emot studenter har vi handledare ute i verksamheterna som introducerar och handleder dig som student under din tid på SÄS.

Praktikperioden sker i vår verksamhet för vårdadministrativ service (VAS).

Vårdadministrativ service (VAS)

 

Introducera och informera

När du som student kommer till oss på SÄS får du alltid en introduktion först. Denna introduktion sker i samlad grupp vid första LIA-perioden och sedan tas introduktionen över av handledarna. Introduktionen berör praktisk information kring praktiken.

 • Praktisk information
  • Parkeringskort
  • Rutiner på de enheter den studerande befinner sig
  • Information av lokalt brandombud
  • Genomgång av de yrkesspecifika system som används på enheten inklusive login
  • Övrigt

Skriva diktat

Studenter som gör sin första praktikperiod skriver endast på testpersoner - detta för att få pröva på att dokumentera i en patientjournal.

De studenter som gör sin andra och tredje period skriver i skarpt läge med kontroll av handledaren.

Uppföljning

Studenterna kommer efter varje LIA-period att få fylla i en studentenkät som kommer att skickas ut via länk i studentplattformen Ping Pong som Borås Stad använder.

Ledningsgruppen för YH tittar sen på utvärderingarna och ser om det är några förslag på förbättringar som kan göras inför kommande perioder.

Kristina Johansson

Vårdadm sekreterare
Senast uppdaterad: 2021-02-22 09:28