Lärande i arbete (LIA)

Varje år tar vi emot medicinska sekreterarstudenter på praktik. Praktiken riktar sig först och främst de studenter som går sin utbildning på Yrkeshögskolan i Borås, men även externa studenter som studerar på andra orter. Praktiken ger kunskap inom bland annat medicinsk dokumentation och övrig vårdadministration.

Om praktiken

I utbildningen till medicinsk sekreterare ingår kursen lärande i arbete (LIA). Den innebär praktik på olika verksamheter. Varje år kommer 50-60 studenter, från både yrkeshögskolan i Borås och andra utbildningar, för att ha sin LIA-period på SÄS. I utbildningen ingår tre LIA-perioder under en tvåårig utbildningsperiod. 

För att ta kunna ta emot studenter har vi handledare ute i verksamheterna som introducerar och handleder dig som student under din tid på SÄS.


Utbildningsupplägg

Introduktion och information

Varje praktikperiod på SÄS inleds med en introduktion. Vid första LIA-perioden sker denna introduktion i samlad grupp och vid övriga perioder sköts den av handledarna. Introduktionen berör diverse praktisk information kring praktiken.

Uppföljning

Efter varje avslutad LIA-period får studenterna en enkät att fylla i. Dessa enkäter ligger till grund för vårt förbättringsarbete och utveckling av praktiken.


Huvudhandledare, medicinska sekreterare