Specialisttjänstgöring, ST

Bröstbild på kvinna i arbetskläder står lutad mot vägg i korridor.

Hos oss har du möjlighet att göra specialisttjänstgöring inom 18 olika specialiteter. Vi erbjuder dig ett individuellt utbildningsprogrammet tillsammans med ett lokalt program som baseras på den måluppfyllelse som tjänstgöringen kräver.

Ansökan

Är du intresserad av att arbeta som ST-läkare hos oss? Kontakta verksamhetschefen för det område som du önskar arbeta på. Du hittar namn och kontaktuppgifter under respektive verksamhetsområde.


Utbildningsupplägg

Vi erbjuder en specialiseringstjänstgöring med hög kvalitet. Den sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar.

Ett individuellt utbildningsprogram upprättas för alla ST-läkare hos oss. Vi har också ett lokalt ST-program som är baserat på den måluppfyllelse som specialisttjänstgöringen kräver.

Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildningstjänster inom 18 olika specialiteter
  • En komplett utbildningsbeskrivning för varje verksamhetsområde
  • Handledning av utbildad handledare
  • Väl etablerad studierektorsfunktion och tydliga studierektorsuppdrag
  • ST-lunch 2 ggr/termin
  • Kurs inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
  • Utvecklingsprogram inom ledarskap och kommunikation

Utbildningsenheten