Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Akademiska vårdutbildningar

Här hittar du information om verksamhetsförlagd utbildning.

Akademiska vårdutbildningar är ett antal olika utbildningar på högskolenivå som leder till legitimationsyrke. Aktuella utbildningar är arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus erbjuder varje år ca 800 placeringar för verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

En central och viktig del av arbetet på Södra Älvsborgs Sjukhus är att utbilda studenter. Vi erbjuder årligen ca 3000 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-och universitetsnivå.

Med VFU avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare samt i laboratoriemiljö. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. Sjukhuset tar emot studenter främst från Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet och andra närliggande högskolor i Västra Götalandsregionen, men i mån av plats även studenter från externa lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdut-bildningar regleras i ett avtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena, det vill säga Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst, i Västra Götaland Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

Beställning av VFU-platser sker terminsvis inom en av regionen bestämd tidsram. All beställning av VFU-platser ska ske genom studierektor för verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningsenheten

Eva-Britt Wüstenhagen

Studierektor VFU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-09-20 09:02