Akademiska vårdutbildningar

Leende kvinna i arbetskläder står vid en radiologiutrustning med datorskärm.

Akademiska vårdutbildningar är utbildningar på högskolenivå som leder till legitimationsyrke. Aktuella utbildningar är arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska. SÄS erbjuder varje år cirka 800 placeringar för verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

En central del av arbetet på SÄS är att utbilda studenter. Vi erbjuder årligen cirka 3000 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-och universitetsnivå.

Med verksamhetsförlagd utbildning avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Det kan också avse utbildning i laboratoriemiljö. Sjukhuset tar emot studenter främst från Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet och andra högskolor i Västra Götalandsregionen.

I mån av plats tas även studenter emot från externa lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett avtal. Avtalet är mellan kommunerna, regionen och lärosätena; Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst, i Västra Götaland. Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

Beställning av VFU-platser sker terminsvis inom en av regionen bestämd tidsram. All beställning av VFU-platser ska ske genom studierektor för verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningsenheten

Eva-Britt Wüstenhagen

Studierektor VFU

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 19 19