Allmäntjänstgöring (AT)

Sjukhuspersonal går i korridor.

Här hittar du information om hur du ansöker till SÄS AT-tjänster samt information om introduktion och utbildningsupplägg.

Som AT-läkare hos oss får du en god utbildning med hög kvalitet. Du får stöd och trygghet av erfarna kollegor, handledare, studierektorer och ett särskilt AT-team.

Ansök

Rekryteringen för SÄS AT-tjänster sker två gånger per år. Välkommen att ansöka via vår jobbportal!

Lediga jobb

Introduktion

Introduktion sker fyra gånger per år. Innehållet är två dagar med allmän information, en dag med applikationsupport, två dagar akutmedicin, därefter introduktion inför varje blockstart.

När det gäller introduktionen till varje huvudblock finns separata introduktionsprogram som erhålls vid varje huvudplacering.

Utbildningsupplägg

Du kommer att få fyra huvudplaceringar inom:

  • Kirurgi
  • Medicin
  • Psykiatri
  • Allmänmedicin

Utöver placeringarna erbjuds särskild kompetensutveckling, bland annat:

  • verksamhetsutbildning
  • sjukhusgemensam AT-utbildningsdag 1 gång/mån
  • akutdag i simulatorcentrum (praktisk träning)
  • etikdag
  • försäkringsmedicinsk utbildning

Utbildningsenheten