Verksamhetsintegrerat lärande, ViL

Till oss är du som studerar till läkare välkommen för verksamhetsintegrerat lärande. Vi bedriver läkarutbildning för termin 5-11 i samverkan med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin.

SÄS har sedan många år bedrivit verksamhetsförlagd utbildning, både för vård- och läkarstudenter. Dessutom har forskningen fått en allt mer framträdande roll. Tillsammans innebär det att det finns kunskap, erfarenhet och intresse för att skapa en god lärandemiljö.

Utbildningsmiljö

Utbildningsenheten stöttar de som gör verksamhetsförlagd utbildning på SÄS. Vi har också särskilt anpassade lokaler där det bland annat finns:

  • Föreläsnings- och utbildningssalar samt datorsal
  • Möjlighet att förvara, värma och äta medhavd mat i vårt kök och lounge.
  • Omklädningsrum, kläder och skåp.

Utbildningsenhet