Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar

Person med arbetskläder arbetar med sterila instrument..

Här hittar du information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA).

Gymnasial vårdutbildning är utbildningen som leder till arbete som undersköterska. Utbildningen genomförs både för ungdomar och vuxna och alla gör viss del av sin utbildning på SÄS.

Det finns flera utbildningsanordnare på gymnasial- och yrkeshögskolenivå inom Sjuhärad och inom VGR som SÄS samverkar med.

Yrkeshögskolans utbildning till specialistundersköterska, steriltekniker, medicinsk fotvårdsterapeut och medicinsk vårdadministratör är några eftergymnasiala utbildningar som SÄS erbjuder praktikplatser.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet

Vi erbjuder årligen drygt 2000 elevveckor för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) på yrkeshögskolenivå. Syftet med APL och LIA är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen.

Med APL och LIA avses de delar av utbildningen som förläggs på en arbetsplats där den studerande befinner sig i vårdmiljöer, oftast i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Den studerande får en praktisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling. Vi ser eleven som en blivande medarbetare och kollega. Sjukhuset tar emot studerande främst från utbildare inom Sjuhäradsområdet. I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas praktikplats.

Beställning av APL och LIA platser

Beställning av APL och LIA platser sker genom ansvarig studierektor för gymnasie – och yrkeshögskoleutbildning på Utbildningsenheten, FoUI, förutom LIA medicinsk sekreterare som beställs via huvudhandledare Kristina Johansson. Se kontaktuppgifter och länk nedan.

Lärande i arbete (LIA)

Maria Björkman

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 24 27

Utbildningsenheten