Introduktionstjänst via introduktionsenhet

Vårdpersonal

Här kan du läsa mer om och ansöka till ″Introduktionstjänst via introduktionsenhet″ som är ett av SÄS två introduktionsprogram för dig som nyexaminerad sjuksköterska.

Om du är sugen på att starta din yrkeskarriär med en bred kompetensgrund är denna introduktionstjänst rätt för dig.

Anställd på SÄS introduktionsenhet

Som anställd på vår introduktionsenhet kommer du under tolv månader att ha flera kliniska placeringar på SÄS vårdenheter som styrs av dina intressen och verksamhetens behov. 

För att du ska känna dig bekväm som ny på jobbet bygger introduktionstjänsten på ett schema utöver den ordinarie bemanningen.

Kliniskt arbete och kompetensutveckling

Programmet är indelat i två block, vardera om cirka sex månader. Under cirka 80 procent av din tid ägnar du dig åt kliniskt arbete på en vårdenhet och cirka 20 procent med kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingen inkluderar det kliniska basåret samt utökad tid för utbildning och reflektion. Under varje block kommer du även få auskultera på två andra avdelningar, vilket ger dig insikter från fyra olika verksamhetsområden eller specialiteter under dina tolv månader i introduktionstjänst. 

Fadder och individuell utvecklingsplan

Du får en fadder på introduktionsenheten som tillsammans med dig tar fram din individuella utvecklingsplan som syftar till att du ska få rätt förutsättningar i det kliniska arbetet och stödja din utveckling.

 

Introduktionsår på vårdenhet

Har du redan en vårdenhet eller ett specialistområde i åtanke för att börja din sjuksköterskekarriär? Då kan SÄS introduktionsår vara rätt för dig.

Hanna Erlandsson

Teamledare Introduktionstjänst via introduktionsenhet

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 46 43