Besök närstående på infektionsavdelningen

Här hittar du information inför att du ska besöka närstående i vårdrum på infektionsavdelningen.

  1. Hitta till vårdrummet med hjälp av karta

    Gå direkt till vårdrummet (11-47). Du kan ta reda på vilket rum personen som du ska besöka finns på genom att kontakta infektionsavdelningen på telefonnummer 033 - 616 25 91. På kartan ser du var vårdrummen är belägna. Klicka här för att ladda ner karta.

  2. Ring på dörrklocka

    När du är utanför vårdrummet så ringer du på dörrklockan utanför så öppnar personalen. Klicka här för att se bild på dörrklockan utanför vårdrum.

Besökstider

Besökstid på SÄS vårdavdelningar är klockan 13.00–19.00 eller efter överenskommelse. För att värna om en lugn vårdmiljö har personalen rätt att begränsa antalet besökare. Vår grundprincip är max tre besökare.

För att skydda särskilt utsatta patientgrupper och minska risken för smitta inom sjukhuset, önskar vi att personer med luftvägssmitta inte kommer som besökare till SÄS.

Närstående kan beställa mat och betala med Swish 

Närstående har även möjlighet att beställa mat från SÄS kök och betala med swish. 

  • Lunch - Beställ innan klockan 10.30.
  • Middag - Beställ innan klockan 15.30.

Beställ mat och betala med Swish på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås (Servicewebben)

Ordningsregler

För att skydda patienter, besökare och medarbetare finns några gemensamma regler som vi ber dig som besöker sjukhusområdet att ta hänsyn till.

Bland annat ber vi dig att inte använda starka dofter och att inte röka på sjukhusområdet. Vi har nolltollerans mot hot, våld och droger.

Ordningsregler på Södra Älvsborgs Sjukhus