Närståendeinformation

Här kan du läsa om hur närstående kan stötta

Av erfarenhet vet vi att många närstående på ett eller annat sätt blir indragna i patientens tvångssyndrom. En del hjälper till att utföra tvångshandlingar utan att vara medvetna om att deras försök att hjälpa istället bidrar till att tvångssyndromet hålls vid liv.

Digital närståendeinformation

Du som vän, anhörig eller boendestöd är då välkommen att ta del av information om vad tvångssyndrom är, hur du kan agera som närstående och om hur vår behandling går till. Vi kan tyvärr inte svara på personliga frågeställningar kring närstående.

Du behöver inte ha någon närstående aktuell på vår mottagning för att få ta del av närståendeinformationen. Våra informationstillfällen gäller vuxna patienter och sker digitalt via Teams och kommer att hållas en gång per halvår. 

Nästa tillfälle blir torsdag 26 september kl 16.00-17.30.

Anmälan sker via mejl till vår mottagnings mejlbrevlåda = sas.vup-ocd@vgregion.se

Välkomna att delta!

Informationsblad

Fri från tvång närstående (Med tillåtelse av Mia Asplund)

Fri från tvång information till stödperson (Med tillåtelse av Mia Asplund)

Instruktioner till stödperson vid samlarsyndrom

Vad är BDD?

Informationsfilmer

Trikotillomani (TTM) och Dermatillomani (DMT) TRIKE-10

FOG - att vara anhörig, video 3

Att vara närstående

OCD-podden

I OCD-podden, från Västra Götalandsregionen, samtalar Johannes Cannán-Magnusson med profiler inom OCD-området och behandlare ifrån OCD-mottagningen. De delar med sig av kunskap kring diagnos, behandling och forskning inom ämnet psykiatri och i synnerhet tvångssyndrom och närliggande diagnoser. 

OCD-podden