Multiresistenta bakterier- MRB, ESBL, VRE

Multiresistenta bakterier (MRB) är ett samlingsnamn för bakterier med motståndskraft mot antibiotika. För att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är väl fungerande grundläggande vårdhygieniska rutiner av yttersta vikt, ex basala hygienrutiner, goda rutiner för städning, rengöring och punktdesinfektion samt förrådshantering.