Städning, rengöring och desinfektion

Goda rutiner för städning, rengöring och desinfektion är del av de vårdhygieniska grundprinciperna och spelar en mycket viktig roll i arbetet med att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner.