Renhetsgrader, aseptik och förrådshantering

Ett aseptiskt arbetssätt innebär att man arbetar så att renhetsgraden på exempelvis en medicinteknisk produkt bibehålls. Det rena bevaras rent, det höggradigt rena bevaras höggradigt rent och det sterila bevaras sterilt. För att detta skall ske krävs rutiner för hela kedjan från leverans, till mottagande och uppackning, förvaring samt hantering av material ända fram till patienten.