Optimera KAD-hanteringen, det är nyckeln till minskade vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI)

Uppdaterad:
Publicerad:

Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och förekommer oftast i samband med behandling med KAD.

Risken för vårdrelaterad urinvägsinfektion ökar med cirka tio procent för varje dygn som patienten har KAD så därför är det viktigt att en KAD omprövas om behövs eller inte.

Intermittent kateterisering (tappning av urin)  minskar risken för vårdrelaterade infektioner jämfört med kvarliggande kateter och bör alltid övervägas

På enheten följ Kateterisering av urinblåsa - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

  • Rätt indikation för KAD
  • Ompröva behovet
  • Steril rutin för införande av KAD
  • Rena händer när KAD hanteras
  • KAD-påse fästs på ben, säng eller i separat påse.
  • Underlivshygien, rena underkläder, ren blöja, ren ben- och sängpåse

Patienter och/eller närstående på enheten informeras om kateterskötsel/hygien utifrån ovanstående länkad rutin. 

  • Underlivshygien, tvätta underlivet och kateterslangen dagligen med mild tvål 
  • Handhygien, tvätta händerna före och efter hantering av KAD.
  • Fäst påse på ben, säng eller i separat påse.