Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt CARF

Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt CARF.

CARF kvalitetssäkrar verksamheter som arbetar med rehabilitering. Ackreditering innebär att verksamheten håller hög kvalitet inom slutenvårds- och dagrehabilitering.

Områden som granskas är ledningsstruktur och rehabiliteringsprocessen, i centrum för kraven står patientens livskvalitet.

Patientens delaktighet, information till patienter och närstående, samordning i rehabiliteringskedjan, personalens kompetens och det intradisciplinära teamarbetet, granskas.

Verksamheten ska arbeta strategiskt, förbättra verksamheten utifrån resultat, patienter, närstående, personal. Andra intressenter ska vara en naturlig del i förbättringsarbetet. Viktiga områden är hälsa och säkerhet, riskhantering, patientens rättigheter, följsamhet till lagar.

www.CARF.org

Resultatuppföljning

Rehabiliteringsmedicinsk avdelning - information och utfall 2023

Utfall dagrehabilitering 2023  

Hanna Hermansson

Kvalitetssamordnare

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 41 44