Felanmälan medicinsktekniska produkter

Felanmälan

Detta formulär för felanmälan kan användas i de fall då en utrustning av något skäl inte kan lämnas till medicinsk teknik. För akuta fall ring 033 - 616 30 00.