Fullmakt att företräda

Här kan du läsa mer om hur man företräda en person, patient, i vårdsammanhang.

I sjukvården råder sekretess. Hälso- och sjukvårdssekretessen är strikt och innebär att inget om patienten får yppas för någon utomstående.

För att någon annan person än patienten själv ska kunna vara inblandad eller delaktig i vården måste patienten själv lämna sitt uttryckliga samtycke. Det görs oftast i skriftlig form, en så kallad fullmakt.

Det är viktigt att ange om samtycket/fullmakten avser att företräda patienten i diverse kontakter med sjukvården eller om samtycket enbart rör att ta del av patientjournalen.

Fullmakt att företräda i hälso- och sjukvården (pdf)