Lämna synpunkter till SÄS via formulär

Om du inte är nöjd med den vård du fått kan du skicka in dina synpunkter och förslag till förbättringar via formuläret nedan. Hjälp oss bli bättre. 

Personliga och medicinska frågor

När det gäller personliga och medicinska frågor tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor logga in på 1177 eller kontakta den enhet där du är patient.

Hjälp oss att bli bättre

Ange om ditt ärende gäller uppmuntran/förbättring
Vill du ha återkoppling?

Jag godkänner att Västra Götalandsregionen behandlar mina inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.