Praktisk information

Passerkort med porträttbild på kvinna. Kortet ligger på vikta arbetskläder.

Här kan du ta del av praktisk information som är bra att känna till inför din första dag på nya jobbet.

Arbetskläder och omklädningsrum

Om du har en tjänst som innebär patientnära arbete förväntas du byta om inför och efter varje arbetspass. Omklädningsrum finns på flera olika platser på sjukhuset. Du tilldelas ett ledigt skåp så nära din arbetsplats som möjligt. Du ansvarar själv för att förse det med lås. 


Brandskydd

Om det brinner hörs ett brandlarm. På larmets centralenhet syns vilken detektor som har löst ut, det vill säga vart det brinner någonstans. Räddningstjänsten ska larmas via en knapp på enheten och genom ett telefonsamtal till 112. Därefter ska växeln informeras via anknytning 09. Innan räddningstjänsten kommer har du som medarbetare enlig lag en skyldighet att hjälpa till med utrymning, släckning eller begränsning av brand om det bedöms möjligt. Som nyanställd är det därför viktigt att lära sig enhetens brandrutiner och evakueringsplan.


Datorer

Sjukhusets datorer och internet får endast användas för arbetsuppgifter. Program som inte är godkända av VGR-IT får inte laddas ned. All användning av internet registreras i en logg som innehåller uppgifter om användarnamn och de webbplatser som besökts. Vid misstanke om missbruk kommer loggen att användas för kontroll.


Doft och rökfritt sjukhus

SÄS är ett rökfritt sjukhusområde.  Det innebär att rökning endast är tillåten före och efter arbetstid, utanför sjukhusområdet och i civila kläder som inte används vid patientkontakt.

Patienter, besökare och anställda inom SÄS ska inte behöva utsättas för starka dofter som kan upplevas obehagliga, orsaka besvär eller försämra hälsan. Parfymer och starkt doftande hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel ska inte användas. Blommor och växter ska undvikas på vårdplatser och i väntrum. 


Fackförbund

Vi behöver veta om du som medarbetare är fackligt ansluten och i så fall till vilket förbund. De fackförbund som har kollektivavtal på SÄS finns presenterade på intranätet.


Företagshälsovård

Hälsan och arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård. Mer information om deras tjänster finner du på intranätet.  


”Kom och Gå”-stämpelklocka

För att tidrapportera när du kommer till och går från jobbet loggar du in med ditt VGR-id i ”Kom och gå”-stämpelklocka. Du stämplar även ut och in vid lunchrast. Flextid tillämpas utifrån verksamhetens behov. Mer information om arbetstider och ersättningar hittar du på intranätet.


Lunchrestauranger

Det finns tre lunchrestauranger på sjukhuset i Borås. Den största heter Gastronomen och ligger i ingång 29. De andra två ligger i den stora huvudentrén och i bottenplan på rehabhuset. Om du betalar med ditt tjänsteID-kort får du rabatterat pris. Om du har arbetskläder ska de vara rena och en vit skyddsrock användas.


Löneutbetalning

Lönen betalas normalt ut den 25:e varje månad. Om datumet infaller på en lördag, söndag eller helgdag sker utbetalningen närmast föregående vardag. I februari och december tidigareläggs löneutbetalningen. Lönen utbetalas via Swedbank. Vill du ha lönen till en annan bank så behöver du ta kontakt med den. Nyanställd måste alltid lämna preliminär skattsedel och eventuellt jämkningsbesked till Löneservice. Mer information om detta hittar du på intranätet.


Parkeringstillstånd

Du kan köpa parkeringstillstånd via tjänsten Parkera VGR. Antingen via appen med samma namn eller via Västfastigheters webbplats. 

Personalparkering på SÄS


Inloggning till system och webbmail

Här finns inloggning till system och webbmail som kan vara till hjälp om du behöver komma åt något när du befinner dig utanför SÄS nätverk.

Länkar och inlogg


TjänsteID+

Alla nyanställda får ett behörighetskort tillsammans med en pinkod. Det ger dig tillgång till alla datorsystem som du har behörighet till som kräver säker identifikation. Kortet används också för att låsa upp dörrar till olika utrymmen. Hur du använder kortet registreras och kan användas i utredningssyfte. Kortet är en värdehandling och ska behandlas som en sådan.


Kontakta HR

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 32 00