Nattlig andningsregistrering

För att veta om du eventuellt har (samt graden av) nattliga andningsuppehåll behöver en mätning utföras som innebär att vi lånar ut en "registeringsväska" till dig över natten. Här hittar du instruktioner för hur denna appliceras samt kunskap om vad andningsuppehåll kan innebära för din hälsa samt vilka lösningar som finns att tillgå.

Utbildningsfilm: Nattlig andningsregistrering

Utbildningsfilm: Andningsskola