BUP akutavdelning

Kontaktuppgifter

Telefon

E-post

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
Plan 4
Ingång 7

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus BUP Akutavdelning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens akutavdelning erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Till avdelningen kommer barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Avdelningen har sex vårdplatser. Ansvarig läkare på avdelningen beslutar om en person ska läggas in på avdelningen, efter bedömning på vår akutmottagning eller på någon av klinikens öppenvårdsmottagningar. Sjukvård för barn och ungdomar är kostnadsfri.

Din vistelse hos oss

Någon eller några i vårdteamet blir den unges kontaktpersoner. Deras uppgift är att ha individuella samtal, vara med i familjesamtal, ha kontakt med andra vårdinrättningar, göra aktiviteter tillsammans med den unge och att vara de som familjen har mest kontakt med.

Vi som arbetar på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Vi vill även framhålla hur viktigt det är att såväl de unga som föräldrar och andra närstående respekterar andra barns och ungdomars integritet i samband med vistelse på avdelningen.

Barn och ungdomar som behandlats på avdelningen kan efter några dagar eller någon vecka skrivas ut och får då fortsatt stöd från öppen- eller mellanvård.

Checklista inför din vistelse

Tänk på att ta med

  • fotolegitimation eller annan ID-handling, till exempel LMA-kort för asylsökande
  • eventuell medicinlista

Vi som arbetar här

I vårdteamet ingår läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, psykolog och kurator.

Ansvariga för avdelningen

Linda Axelsson Ödman, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 48 94

E-post
E-postadress

Mer om verksamheten

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Senast uppdaterad: 2017-08-21 11:18