Kontakt

För kontakt med vårdavdelningar, mottagningar och andra enheter i vården, välj Avdelningar och mottagningar.

SÄS Borås

phone

Telefon

 

E-post

 
location

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82
Borås
 

SÄS Skene

phone

Telefon

 

E-post

 
location

Besöksadress

Varbergsvägen 50
511 81
Skene
 

Diarium

Registrator 

phone

Telefon

 

E-post

 

Brev och e-post som skickas till Södra Älvsborgs Sjukhus diarieförs och blir allmänna handlingar som kan begäras ut av media och allmänhet. E-post ska inte användas för patientinformation. För kontakt i vårdrelaterade ärenden hänvisas till 1177 e-tjänster eller till kontaktuppgifter under respektive avdelning och mottagning. 

Ledning

Sjukhusledningen nås via telefonväxel eller e-post.

phone

Telefon

 

E-post

 

Sjukhusdirektör
Ann-Marie Schaffrath

Biträdande sjukhusdirektör
Suzanne Guregård

Biträdande sjukhusdirektör
Kaarina Sundelin 

Ekonomichef
Torben Pihl

Utvecklingschef
Peter Häyhänen

Personalchef
Heidi Ström 

Kommunikationschef
Urban Wigert 

Chefläkare
Lars Rex och Jerker Isacson

E-post, chefläkare
E-postadress

Sjukhusets verksamhetschefer
Kontaktuppgifter under respektive klinik- och verksamhetsida 

Synpunkter på webbplatsen

Dina synpunkter som användare av vår webbplats är viktiga. Vi tar gärna emot kommentar med konkreta synpunkter och förslag. Du får gärna vara anonym.
Senast uppdaterad: 2017-03-24 08:09