Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ViewDex

ViewDEX (Viewer for Digital Evaluation of X-ray images) utvecklas i ett samarbete mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Arbetet startade med syfte att ta fram en mjukvara som enkelt kunde användas för att genomföra granskningsstudier inom bild- och funktionsmedicin. Idag hanterar ViewDEX merparten av alla DICOM-datatyper och registrerar under en studies utförande givna svar och data (ex granskningstid, valfritt DICOM-element och fönstersättningar).

Programmet är utvecklat i Java (Sun Microsystems, Santa Clara, CA, USA). Bildhanteringen baseras på grafik- och bildhanteringsbiblioteken Java 2D och Java Advanced Imaging (JAI). Programmet kan köras från hårddisk, usb-minne eller annan extern hårddisk.

ViewDEX administreras och konfigureras genom att editera de olika textfiler som styr enskilda studier och användare (så kallade property-filer). I dessa definierar man uppgifter (frågor och svarsalternativ) och funktionalitet (zoom, interpoleringstyp, cineloop, etc). ViewDEX läser de flesta DICOM-datatyperna och bilder kan lagras på godtyckligt datamedium anslutet till datorn. För varje studie lagras resultaten från respektive granskare i en log-fil. Denna fil används sedan som indata för vidare analys av resultaten (ex i excel). ViewDEX hanterar free-response ROC, standard ROC och visual grading-studier, liksom kombinationer av dessa. Utöver detta kan programmet också användas i undervisningssyfte och för benchmarking.

Tillgång till ViewDEX
Programmet är fritt att använda för icke-kommersiellt bruk. Referera till Svalkvist et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2016), Håkansson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2010) och Börjesson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2005) i artiklar som beskriver studier som har utförts med hjälp av ViewDEX. (Se nedan för detaljerad information om dessa tre artiklar.)

Ladda ner ViewDEX

Utvecklingsgrupp

Gruppen som leder utvecklingen av ViewDEX består av följande personer: Markus Håkansson (Södra Älvsborgs Sjukhus), Sune Svensson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Angelica Svalkvist (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Sara Asplund (NU-sjv), Magnus Båth (Göteborgs Universitet) och Lars Gunnar Månsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Tack

Följande personer tackas för värdefulla synpunkter och återkoppling under utvecklingen av ViewDEX: Ingvar Andersson, Sara Börjesson, Anna Carlander, Johanna Dalmo, Valeria Fisichella, Anna Grahn, Jonny Hansson, Mikael Hellström, Bengt Hemdal, Åse A. Johnsson, Susanne Kheddache, Roger Lampa, Kerstin Ledenius, Jens Lönnblad, Sören Mattsson, Michael Moores, Anna Olsson, Mark Rushin, Patrik Sund, Tony Svahn, Christina Söderman, Anne Thilander Klang, Pontus Timberg, Anders Tingberg och Jenny Vikgren. Arbetet med utvecklingen av ViewDEX har fått stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, Jubileumsklinikens cancerfond och Europeiska kommissionen.

 

Artiklar som beskriver ViewDEX

Svalkvist A., Svensson S., Håkansson M., Båth M., Månsson L. G., "ViewDEX: a status report," Radiat. Prot. Dosimetry 169, 38-45 (2016). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Zachrisson S., Svalkvist A., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX: an efficient and easy-to-use software for observer performance studies,” Radiat. Prot. Dosimetry 139, 42-51 (2010). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX 2.0: a Java-based DICOM-compatible software for observer performance studies,” Proc. SPIE 7263, 72631G.1-72631G.10 (2009). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX – A Java-based software for presentation and evaluation of medical images in observer performance studies,” Proc. SPIE 6509, 65091R.1-65091R.8 (2007). (Abstract)

Börjesson S., Håkansson M., Båth M., Kheddache S., Svensson S., Tingberg A., Grahn A., Ruschin M., Hemdal B., Mattsson S., Månsson L. G., “A software tool for increased efficiency in observer performance studies in radiology,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 45-52 (2005). (Abstract)

 

Artiklar som beskriver studier där ViewDEX använts

(Uppdaterad 2016-07-01)

Wismayer E. F., Zarb F., “Radiography of the knee joint: A comparative study of the standing partial flexion PA projection and the standing fully extended AP projection using visual grading characteristics (VGC),” Radiography 22, 152-160 (2016). (Abstract)

Zarb F., Foley S., Holm S., Toomey R., Evanoff M. G., Rainford L., “An investigation into CT radiation dose variations for head examinations on matched equipment,” Radiat. Prot. Dosimetry doi: 10.1093/rpd/ncv549 (2016). (Abstract)

Bemelmans F., Van Peteghem N., Bramaje Adversalo X., Salvagnini E., Van Ongeval C., Bosmans H., ”Grid-Less imaging with anti-scatter correction software in 2D mammography: a JAFROC study using simulated lesions,” Breast Imaging 9699, 234-242 (2016). (Abstract)

Hultenmo M., Caisander H., Mack K., Thilander-Klang A., ”Comparison of adaptive statistical iterative reconstruction (ASIRTM) and model-based iterative reconstruction (VEOTM) for paediatric abdominal CT examinations: an observer performance study of diagnostic image quality,” Radiat. Prot. Dosimetry 169, 107-114 (2016). (Abstract)

Davidsson A., Olsson E., Engvall J., Gustafsson A., “Influence of reconstruction algorithms on image quality in SPECT myocardial perfusion imaging,” Clin. Phys. Func. Imaging, doi: 10.1111/cpf.12354 (2016). (Abstract)

Eloot L., Thierens H., Taeymans Y., Drieghe B., De Pooter J., Van Peteghem S., Buytaert D., Gijs T., Lapere R., Bacher K., “Novel x-ray imaging technology enables significant patient dose reduction in interventional cardiology while maintaining diagnostic image quality,” Catheter. Cardiovasc. Interv. 86, E205–E212 (2015). (Abstract)

Lorentsson R., Hosseini N., Johansson J. O., Rosenberg W., Stenborg B., Månsson L. G., Båth M., “A 4-AFC study comparing ultrasound machines using a greyscale phantom,” IFMBE Proc. 48, 82–85 (2015). (Abstract)

Söderman C., Asplund S., Johnsson Å. A., Vikgren J., Rossi Norrlund R., Molnar D., Svalkvist A., Månsson L. G., Båth M., “Image quality dependency on system configuration and tube voltage in chest tomosynthesis – a visual grading study using an anthropomorphic chest phantom,” Med. Phys. 42, 1200–1212 (2015). (Abstract)

Söderman C., Johnsson Å. A., Vikgren J., Norrlund R. R., Molnar D., Svalkvist A., Månsson, L. G., Båth  M., “Evaluation of accuracy and precision of manual size measurements in chest tomosynthesis using simulated pulmonary nodules,” Acad. Radiol. 22, 496–504 (2015). (Abstract)

Kusk M. W., Karstoft J., Mussmann B. R., ”CT triage for lung malignancy: coronal multiplanar reformation versus images in three orthogonal planes,” Acta Radiol. 56, 1336–1341 (2015). (Abstract)

Eikefjord E., Andersen E., Hodneland E., Zollner F., Lundervold A., Svarstad E., Rorvik J., ”Use of 3D DCE-MRI for the estimation of renal perfusion and glomerular filtration rate: an intrasubject comparison of FLASH and KWIC with a comprehensive framework for evaluation. AJR Am. J. Roentgenol. 204, W273–W28 (2015). (Abstract)

Neves F. S., Freitas D. Q., Campos P. S., Ekestubbe A., Lofthag-Hansen S., “Evaluation of cone-beam computed tomography in the diagnosis of vertical root fractures: the influence of imaging modes and root canal materials. J. Endod. 40, 1530–1536 (2014). (Abstract)

Buttigieg E. L., Grima K. B., Cortis K., Soler S. G., Zarb, F., “An evaluation of the use of oral contrast media in abdominopelvic CT. Eur. Radiol. 24, 2936–2944 (2014). (Abstract)

Timberg P., Lång K., Nyström M., Holmqvist K., Wagner P., Förnvik D., Tingberg A., Zackrisson S., ”Investigation of viewing procedures for interpretation of breast tomosynthesis image volumes: a detection-task study with eye tracking. Eur. Radiol. 23, 997–1005 (2013). (Abstract)

Chen Y., Yang Z., Hu Y., Yang G., Zhu Y., Li Y., Luo L., Chen W., Toumoulin C., “Thoracic low-dose CT image processing using an artifact suppressed largescale nonlocal means. Phys. Med. Biol. 57, 2667–2688 (2012). (Abstract)

Svahn T., Chakraborty D. P., Ikeda D., Zachrisson S., Do Y., Mattsson S., Andersson I. Breast tomosynthesis and digital mammography: a comparison of diagnostic accuracy. Br. J. Radiol. 85, e1074–e1082 (2012). (Abstract)

Kelly B. S., Rainford L. A., Gray J., McEntee M. F., “Collaboration between radiological technologists (radiographers) and junior doctors during image interpretation improves the accuracy of diagnostic decisions. Radiography 18, 90–95 (2012). (Abstract)

Lofthag-Hansen S., Thilander-Klang A., Gröndahl K., "Evaluation of subjective image quality in relation to diagnostic task for cone beam computed tomography with different fields of view," Eur. J. Radiol. 80, 483-488 (2011). (Abstract)

De Geer J., Sandborg M., Smedby Ö., Persson A., "The efficacy of 2D, non-linear noise reduction filtering in cardiac imaging: a pilot study," Acta Radiol. 52, 716-722 (2011). (Abstract)

Asplund S., Johnsson Å. A., Vikgren J., Svalkvist A., Boijsen M., Fisichella V., Flinck A., Wiksell Å., Ivarsson J., Rystedt H., Månsson L. G., Kheddache S., Båth M., "Learning aspects and potential pitfalls regarding detection of pulmonary nodules in chest tomosynthesis and proposed related quality criteria," Acta Radiol. 52, 503-512 (2011). (Abstract)

Asplund S., Johnsson Å. A., Vikgren J., Svalkvist A., Boijsen M., Fisichella V., Flinck A., Wiksell Å., Ivarsson J., Rystedt H., Månsson L. G., Kheddache S., Båth M., "Extended analysis of the effect of learning with feedback on the detectability of pulmonary nodules in chest tomosynthesis," Proc. SPIE 7966, 796609.1-796609.10 (2011). (Abstract)

Thilander-Klang A., Ledenius K., Hansson J., Sund P., Båth M., "Evaluation of subjective assessment of the low-contrast visibility in constancy control of computed tomography," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 449-454 (2010). (Abstract)

Leander P., Söderberg M., Fält T., Gunnarsson M., Albertsson I., "Post-processing image filtration enabling dose reduction in standard abdominal CT," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 180-185 (2010). (Abstract)

Berner K., Båth M., Jonasson P., Cappelen-Smith J., Fogelstam P., Söderberg J., "Dose optimisation of double-contrast barium enema examinations," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 388-392 (2010). (Abstract)

Zachrisson S., Hansson J., Cederblad Å., Geterud K., Båth M., "Optimisation of tube voltage for conventional urography using a Gd2O2S:Tb flat panel detector," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 86-91 (2010). (Abstract)

Ledenius K., Stålhammar F., Wiklund L. M., Fredriksson C., Forsberg A., Thilander-Klang A., "Evaluation of image-enhanced paediatric computed tomography brain examinations," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 287-292 (2010). (Abstract)

Ledenius K., Svensson E., Stålhammar F., Wiklund L. M., Thilander-Klang A., "A method to analyse observer disagreement in visual grading studies: example of assessed image quality in paediatric cerebral multidetector CT images," Br. J. Radiol. 83, 604-611 (2010). (Abstract)

Svahn T., Andersson I., Chakraborty D., Svensson S., Ikeda D., Förnvik D., Mattsson S., Tingberg A., Zackrisson S., "The diagnostic accuracy of dual-view digital mammography, single-view breast tomosynthesis and a dual-view combination of breast tomosynthesis and digital mammography in a free-response observer performance study," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 113-117 (2010). (Abstract)

Förnvik D., Andersson I., Svahn T., Timberg P., Zackrisson S., Tingberg A., "The effect of reduced breast compression in breast tomosynthesis: human observer study of clinical cases," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 118-123 (2010). (Abstract)

Carlander A., Hansson J., Söderberg J., Steneryd K., Båth M., "The effect of radiation dose reduction on clinical image quality in chest radiogaphy of premature neonates using a dual-side readout technique computed radiography system," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 275-280 (2010). (Abstract)

Larsson L., Båth M., Engman E.-L., Månsson L. G., "Harmonisation of the appearance of digital radiographs from different vendors by means of common external image processing," Radiat. Prot. Dosimetry 139, 92-97 (2010). (Abstract)

Fisichella V. A., Båth M., Johnsson Å. A., Jäderling F., Bergsten T., Persson U., Mellingen K., Hellström M., "Evaluation of image quality and lesion perception by human observers on 3D CT colonography: comparison of standard and low radiation dose," Eur. Radiol. 20, 630-639 (2010). (Abstract)

Zachrisson S., Vikgren J., Svalkvist A., Johnsson Å. A., Boijsen M., Flinck A., Månsson L. G., Kheddache S., Båth M., “Evaluation of chest tomosynthesis for the detection of pulmonary nodules: effect of clinical experience and comparison with chest radiography,” Proc. SPIE 7263, 72630Z.1-72630Z.10 (2009). (Abstract)

Zachrisson S., Vikgren J., Svalkvist A., Johnsson Å. A., Boijsen M., Flinck A., Månsson L. G., Kheddache S., Båth M., "Effect of clinical experience of chest tomosynthesis on detection of pulmonary nodules," Acta Radiol. 50, 884-891 (2009). (Abstract)

Ledenius K., Gustavsson M., Johansson S., Stålhammar F., Wiklund L.-M., Thilander-Klang A., "Effect of tube current on diagnostic image quality in paediatric cerebral multi detector CT images," Br. J. Radiol. 82, 313-320 (2009). (Abstract)

Vikgren J., Johnsson Å. A., Flinck A., Kheddache S., Milde H., Båth M., “High-resolution computed tomography with 16-Row MDCT: a comparison regarding visibility and motion artifacts of dose-modulated thin slices and 'step and shoot' images,” Acta Radiol. 49, 755-760 (2008). (Abstract)

Carlander A., Hansson J., Söderberg J, Steneryd K., Båth M., “Clinical evaluation of a dual-side readout technique computed radiography system in chest radiography of premature neonates,” Acta Radiol. 49, 468-474 (2008). (Abstract)

Svahn T., Hemdal B., Ruschin M., Chakraborty D. P., Andersson I., Tingberg A., Mattsson S., "Dose reduction and its influence on diagnostic accuracy and radiation risk in digital mammography: an observer performance study using an anthropomorphic breast phantom," Br. J. Radiol. 80, 557-562 (2007). (Abstract)

Vikgren J., Båth M., Johnsson Å. A., Flinck A., Milde H., Thilander-Klang A., Kheddache S., “High-resolution computed tomography with single-slice computed tomography and 16-channel multidetector computed tomography: a comparison regarding visibility and motion artifacts,” Acta Radiol. 48, 956-61 (2007). (Abstract)

Ruschin M., Timberg P, Båth M., Hemdal B., Svahn T., Saunders V, Samei E., Andersson I., Mattsson S., Chakraborty D. P., Tingberg A., “Dose dependence of mass and microcalcification detection in digital mammography: Free response human observer studies,” Med. Phys. 34, 400-407 (2007). (Abstract)

Håkansson M., Båth M., Börjesson S., Kheddache S., Grahn A., Ruschin M., Tingberg A., Mattsson S., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: summary of the RADIUS chest trial,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 114-120 (2005). (Abstract)

Båth M., Håkansson M., Börjesson S., Hoeschen C., Tischenko O., Kheddache S., Vikgren J., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: effect of anatomical noise,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 109-113 (2005). (Abstract)

Båth M., Håkansson M., Börjesson S., Kheddache S., Grahn A., Bochud F. O., Verdun F. R., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: part of image background acting as pure noise,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 102-108 (2005). (Abstract)

Håkansson M., Båth M., Börjesson S., Kheddache S., Johnsson Å. A., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: effect of system noise,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 97-101 (2005). (Abstract)

Håkansson M., Båth M., Börjesson S., Kheddache S., Flinck A., Ullman G., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: effect of nodule location,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 92-96 (2005). (Abstract)

Båth M., Håkansson M., Börjesson S., Kheddache S., Grahn A., Ruschin M., Tingberg A., Mattsson S., Månsson L. G., “Nodule detection in digital chest radiography: introduction to the RADIUS chest trial,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 85-91 (2005). (Abstract).

För att ladda ner ViewDEX ber vi er vänligen fylla i namn, tillhörighet och e-postadress i fälten nedan

Senast uppdaterad: 2016-11-30 15:41