Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blodburen smitta

Med blodburen smitta menar man smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en person till en annan. Sjukdomar som smittar via blod är bland annat HIV, hepatit B och hepatit C.

Allt blod ska betraktas som potentiellt smittsamt på grund av följande:

  • Vårdtagare kan vara smittbärare utan symtom.
  • Alla vårdtagare provtas inte rutinmässigt för blodburna sjukdomar.

Smittrisker

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vården. Injektionsläkemedel i flerdosbehållare, som används till mer än en patient, kan överföra smitta. Sprutor för engångsbruk får aldrig återfyllas.

Förebyggande åtgärder

  • Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.
  • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Använd stickskyddade produkter.

Vid inträffat stick/skärtillbud

Vid inträffat tillbud följ de lokala anvisningar (för vårdcentralerna inom Närhälsan område V6 och V7 gäller "Stick-/skärskada-Checklista").

Senast uppdaterad: 2021-02-15 08:19