Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvård Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom Primärvård/Regionhälsan.

Vårdrutinerna nedan riktar sig till all vårdpersonal inom Primärvård/närhälsa i Södra Älvsborg;

  • Vårdcentraler - Område V3 och V7
  • Mödrahälsovård/ungdomsmottagningar/gynekologi - Område M5, M6 och M7
  • Rehabilitering - Område R6 och R7

1. Basala hygienrutiner
2. Multiresistenta bakterier
3. Blodburen smitta
4. Desinfektion av instrument
5. Desinfektion av ytor och hjälpmedel

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för vårdhygienskt förbättringsarbete.

"Ledningsverktyg för god hygiensk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.

Checklista och lathund för egenkontroll vårdhygienisk standard primärvård
Checklista för utrustning 
Ledningsverktyg god vårdhygienisk standard kommun och primärvård
Basala hygienrutiner och klädregler - PV
Ett kunskapsunderlag - Att förebygga vårdrelaterade infektioner  
Lathund - lokaler och utrustning

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Grundutbildning för nya hygienombud del 1 och 2

Du som är ny i rollen som hygienombud inom primärvård, kommunal vård samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett är välkommen till digital utbildning under två eftermiddagar.
Datum: Del 1 tisdag 2021-03-23 och del 2  tisdag 2021-03-30 kl. 13:30 – 16:00
Plats: Skype

Hygienombudsträff – sjukhus

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: tisdag 2021-04-20 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

Hygienombudsträff – primärvård

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: onsdag 2021-04-21 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

Hygienombudsträff – kommun

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: torsdag 2021-04-22 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

 

Senast uppdaterad: 2021-02-23 14:17