Använd handskar och förkläde på rätt sätt

November månads fokusfråga i det vårdhygieniska årshjulet handlar om handskar och förkläde - när ska man använda dem?

Handskar – används alltid när det är risk att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor. Handskar hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade och handdesinfektionen blir därför effektivare.

Tänk dock på att en handskklädd hand kan sprida smitta på samma sätt som en hand utan handskar!

Förkläde – används när det finns risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller hudflagor. 

Här är några affischer som försöker tydliggöra när man ska använda handskar och förkläden: Affischer Handskar och förkläde

Länk till Folkhälsomyndighetens utbildningssida Rena händer räddar liv:
Rena händer räddar liv (folkhalsomyndigheten.se)