Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

En ren vårdmiljö är avgörande för patientsäkerheten

Att vårdmiljön är ren är en av många faktorer som är avgörande för patientsäkerheten, genom att det minskar risken för vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Devisen ”lite skit rensar magen” gäller INTE i vårdmiljö, snarare äventyrar den patientsäkerheten.

Vi är omgivna och beroende av bakterier och andra mikroorganismer. När många sjuka människor samlas på liten yta och får mycket antibiotika (=vårdmiljö) innebär det att smittämnen, sjukdomsframkallande bakterier och antibiotikaresistenta mikroorganismer kan förekomma i miljön i stor utsträckning.  

Studier visar att man hittar samma antibiotikaresistenta smittämnen på patienternas händer som återfinns på ytor i vårdmiljön.  

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? 

  • Att vårdmiljön hålls ren är en patientsäkerhetsfråga. För att det ska vara möjligt behövs tydlighet och struktur. Frågorna om vem som gör vad, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt måste besvaras i varje vårdverksamhet. 
  • Patienters händer bär på samma smittämnen som finns i vårdmiljön för övrigt, gör det möjligt för patienterna att hålla en god handhygien. 

Ta gärna hjälp av nedanstående material i arbetet med att hålla vårdmiljön ren på din avdelning eller mottagning.   

Vårdhygieniska grundprinciper del 3.pdf

Städning och rengöring i vårdlokaler vid SÄS - vårdpersonalens ansvar

Vårdhandboken städning, rengöring 

Senast uppdaterad: 2023-03-31 08:18