Nytt för Sjuksköterskor med särskilt hygienansvar

Publicerad:

Under hösten tänker vi starta upp vårdhygienisk utbildning/nätverkstillfälle för dig som är Sjuksköterska med särskilt hygienansvar i Södra Älvsborg och vi börjar med ett digitalt uppstartsmöte den 19/9 kl. 15-16.

Syftet med detta första möte är att inventera ert behov och önskemål för att veta hur vi ska lägga upp de kommande träffarna.  

Anmälan till träffen 19/9 via Lärportalen: Sjuksköterskor med särskilt hygienansvar (vgregion.se)

Vi vill även upplysa om den digitala fördjupningsutbildning inom vårdhygien som finns i Lärportalen då det inte verkar vara så många som har hittat den. 

Länk till utbildning i Lärportalen: Utbildning: Vårdhygien för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar (vgregion.se)