Lex Maria 7 november, psykiatri 1

En patient med lång kontakt med psykiatrin på grund av ångest, depression med självskadebeteende och personlighetsstörningsdiagnos får förvärrade symtom under hösten 2021 där försök till olika insatser görs, bland annat brukarstyrd inläggning.

Patienten skrivs ut då hen självskadat på avdelningen.

Fullbordat suicid nästa dag där brist i kommunikation mellan sluten- och öppenvård identifierats.

Kontaktperson:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.