Lex Maria 7 november, psykiatri 2

En patient vårdas under LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) i slutenvård utifrån allvarlig psykiatrisk sjukdom.

När vården övergår till att vara frivillig enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) avviker patienten och hittas död efter suicid genom hopp från hög höjd.

Felhändelser har identifierats, bland annat uppföljning av tvångsåtgärder och avsaknad av rutin när patienter avviker från psykiatrisk slutenvård.

Kontaktperson:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.