Lex Maria 7 juli, medicin

Patient med tidigare diagnostiserad bukcancer inkommer till sjukhuset med tarmvredsbesvär. Patienten är opåverkad och planeras för operation där stomi ska sättas. I samband med operationen försämras patienten, vårdas på intensivvårdsavdelning och avlider.

Utredningen syftar till att identifiera eventuella systemfel och säkerställa vård och behandling utförts enligt medicinsk rutin.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033-616 24 44