Lex Maria 5 oktober, neurologi, rehabilitering och nära vård

En patient faller under sin vårdtid på sjukhuset. I fallet ådrar sig patienten skador på skelettet.

Utredningen syftar till att säkerställa att rutiner har följts.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44