Lex Maria 3 juni, akuten

En patient inkommer till akutmottagning med buksmärta. Ingen diagnos fastställs men problemen tolkas som magsjuka eller magkatarr. Läkemedel sätts in och patienten får åka hem.

En timma senare återkommer patienten med svåra smärtor och får ytterligare smärtlindring.

En vecka senare återkommer patienten och man upptäcker då en brusten blindtarm.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 - 616 24 44