Lex Maria 29 april, psykiatri

En patient som tidigare har vårdats inom vuxenpsykiatrin väljer att avsluta sin behandling men förnyar sin kontakt i samband med försämrat hälsotillstånd.

Patienten erhåller vård och behandling men uteblir från bokat besök och väljer att avsluta sitt liv.

Utredningen syftar till att säkerställa att rutiner gällande planering, vård och behandling för patienten efterlevts.

Kontaktperson:

Magnus Skog, verksamhetschef, nås via presstjänsten 033 - 616 24 44