Lex Maria 28 mars, kvinna

Vid kontroll av patients blodgrupp (undersökning av eventuell förekomst av oväntade erytrocytantikroppar) och kontroll mot tidigare registrerade uppgifter inför ett akut kejsarsnitt hade en förväxling av patientprover eller etikett skett.

Kontaktpersoner:

Erica Cedervret Nilsson, verksamhetschef, kvinna och barn

Jerker Nilson, chefläkare

De nås via presstjänsten 033 - 616 24 44