Lex Maria 26 april, akuten 2

En patient  som har fallit i hemmet tillkallar ambulans då hen har svårt att stödja på benet på grund av smärta.

Efter undersökning görs bedömningen att det inte har uppstått benbrott och patienten blir kvar i hemmet.  

Då patientens smärtor inte avtar söker hen åter vård där det konstateras att patienten har ett benbrott som åtgärdas med operation.

Kontakperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 - 616 24 44