Lex Maria 25 februari, neurologi, rehabilitering och nära vård

Patient har en tunn kateter i en ven för tillgång till blodbanan. Patienten uppger att katetern gör ont och att det finns en lokal ansamling av var, samt rodnad kring denna. Katetern tas bort och blododling tas som visar på blodförgiftning.

Kontaktpersoner:

Gunnar Helgesson, verksamhetschef, neurologi, rehabilitering och nära vård 

Jerker Nilson, chefläkare

De nås via presstjänsten 033 - 616 24 44