Lex Maria 23 november, kirurgi, ortopedi och öron näsa hals, 1

En multisjuk patient läggs in efter att ha fallit hemma, patienten har smärtor i ben och höft.

När patienten kommit till avdelningen uppmärksammas inte att provsvaren är avvikande. Först nästa eftermiddag vidtas åtgärder med anledning av provsvaren och patientens status.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.