Lex Maria 23 november, kirurgi, ortopedi och öron näsa hals, 2

En sedan tidigare multisjuk patient kommer till sjukhuset med en fraktur som opereras.

I efterförloppet är patienten medtagen, svårmobiliserad och smärtpåverkad.

Några dagar senare blir patienten orolig samt smärtpåverkad och ett EKG tas. EKG bedöms av läkare och behandling ordineras, med god effekt.

Patientens tillstånd försämras dock efter några timmar, då medicineringen inte är tillräcklig för det aktuella tillståndet och patienten drabbas av hjärtstopp och avlider.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.