Lex Maria 22 april, medicin

En patient inkommer till sjukhuset med oväntat talbortfall, svårighet/oförmåga att kontrollera höger kroppshalva, framförallt arm/handmotorik. Upplever i samband med besöket att hens symtom inte tas på allvar.

Röntgenundersökning av hjärna är utan anmärkning och patientens skrivs hem från sjukhuset.

Patienten inkommer åter igen med nya bortfall av mer allvarlig grad och efter undersökning med magnetkamera konstateras en stroke i vänster hjärnhalva.

Kontaktpersoner:

Ann-Christine Snygg, verksamhetchef, medicin

Jerker Nilson, chefläkare

De nås via presstjänsten 033 - 616 24 44