Lex Maria 20 september, akutsjukvård 1

Patient kommer akut till sjukhuset för vård efter fall i hemmet där fraktur missas. Utredningen syftar till att säkerställa medicinska rutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44