Lex Maria 8 november, medicin 4

En äldre skör patient kommer till akutmottagningen med andningsbesvär.

Patienten läggs in på en vårdavdelning, patienten faller under vårdtiden med en höftfraktur som följd.

Utredningen syftar till att säkerställa omvårdnadsrutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44