Lex Maria 8 november, medicin 3

En äldre skör patient skrivs ut till hemmet men återinläggs på vårdavdelning. I samband med vårtiden faller patienten med en höftfraktur som följd.

Utredningen syftar till att säkerställa omvårdnadsrutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44