Lex Maria 8 november, medicin 2

En äldre skör patient kommer till akutmottagningen efter fall i hemmet. 

Patienten läggs in på en vårdavdelning och patienten faller återigen under vårdtiden med benbrott som följd.

Utredningen syftar till att säkerställa omvårdnadsrutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44