Lex Maria 8 november, medicin 1

En äldre skör patient kommer till akutmottagningen med bröstsmärtor och andningsbesvär.

Patienten läggs in på vårdavdelning och patienten faller under vårdtiden med benbrott som följd.

Utredningen syftar till att säkerställa omvårdnadsrutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44