Lex Maria 7 september, neurologi, rehabilitering och nära vård

En patient där återbesök uteblir och därmed även kontroll av hälsotillstånd med röntgenundersökning. Patienten försämras i sin sjukdom som kräver operation.

Utredningen syftar till att säkerställa medicinska och administrativa rutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44