Lex Maria 4 juli, neurologi, rehabilitering och nära vård

En patient inkommer till vårdavdelning där medarbetare hämtar medicinteknisk utrustning för kontroller i samband med ankomst. Under denna tid faller patienten över sänggrind. 

Kontaktperson:

Joacim Stalfors, förste chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.