Lex Maria 30 augusti, psykiatri

En patient kommer akut till sjukhuset där denna kräver omedelbar medicinering för sitt tillstånd. I samband med medicingivning ges ett långtidsverkande preparat istället för ett kortidsverkande.

Utredningen syftar till att säkerställa läkemedelsadministration och information/kommunikation i samband med händelsen och därmed förhindra upprepning.

Kontaktperson:

Magnus Skog, verksamhetschef område psykiatri, nås via presstjänsten 033 616 24 44