Lex Maria 30 augusti, anestesi, operation och intensivvård

En patient som i samband med byte av medicinteknisk utrustning försämras i sitt allmäntillstånd, får hjärtstopp, vilket hen återhämtar sig ifrån.

Utredningen syftar till att säkerställa rutiner gällande handläggning i samband med åtgärden.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44