Lex Maria 30 augusti, akutsjukvård

En patienten inkommer för akut skada, efter omhändertagande bedöms att patienten kan gå hem.

Då patientens tillstånd inte förbättras söker hen åter vård. I samband med det besöket diagnostiseras en skada på extremitet som behöver opereras.

Utredningen syftar till att säkerställa vårdprocess och omhändertagande.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44